logo.jpg

Преглед новости

Повратак на почетну страницу

28.09.2012
Упутство за добијање корисничког налога и лозинке
Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети: 1. Преко Интернета (линк отварање корисничког налога у пољу Кориснички сервис) 2. Предајом попуњеног обрасца захтева у Одељењу локалне пореске администрације у Поречкој улици бр. 4. Провера евидентирања захтева може се извршити на интернет страници или предати писани захтев на писарници Одељења локалне пореске администрације. Кориснички налог и лозинку за коришћење упита стања преко Wеб-а обвезник или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО у просторијама Одељења локалне пореске администрације града Пожаревца без обзира на начин подношења. Овлашћење за физичко лице мора бити оверено у суду или општини, а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у wеб апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи лично (или овлашћено лице) у Одељење локалне пореске администрације како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.